Kontakt


Marie Hemdal, Försäljning
 marie.hemdal@bramassor.se
+46 (0)76 714 50 33

Bo Magnusson, Projektledare
bo.magnusson@bramassor.se
+46 70 332 33 90

Sarah Heine, Koordinator
sarah.heine@bramassor.se
+46 70 422 19 75