Press


Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring LOUNGE EXPO eller behöver bildmaterial. 

Bo Magnusson
bo.magnusson@bramassor.se
+46(0)70 332 33 90