VILL DU STÄLLA UT PÅ LOUNGE EXPO?


UTSTÄLLARINBJUDAN   ANMÄLNINGSBLANKETT

Som utställare på Lounge Expo möter du hotell- och konferensbranschens viktigaste beslutfattare. De är på jakt efter nyheter, trender och smarta lösningar. Allt som kan erbjuda deras gäster och kunder en bättre upplevelse och ökad kundnöjdhet med kvalitet och hållbarhet som viktiga ingredienser.


FRÅGOR OCH BOKNING
Bo Magnusson, Projektledare
bo.magnusson@bramassor.se
+46 (0)70 332 33 90

Sarah Heine, Koordinator
sarah.heine@bramassor.se
+46 (0)70 422 19 75

HÄR ÄR DE PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM LOUNGE EXPO OMFATTAR.

- Inredning och byggnationer – Hotellrumsinredning - Konferensinredning och AV-utrustning - Teknik och system för hotell - Distributionskanaler och marknadsföring - Våtrumsutrustning - Säkerhet och skydd – IT- och nätverkslösningar - SPA- och gymprodukter - Miljö och hållbarhetslösningar – House-keeping - Tjänster och produkter - Arkitekt- och konsulttjänster – Bemanning - Partnerships och franchiselösningar

DU MÖTER DINA VIKTIGASTE KUNDER

Vi bjuder in: 
Hotelldirektörer, Koncernchefer, Konferenschefer, Anläggningschefer, Fastighetschefer, Fastighetsägare, Fastighetsskötare, AV-Tekniker, Arkitekter och inredare, Inköpschefer, Försäljningschefer, Säkerhetschefer, Receptionschefer, Husfruar m.fl.
 
Ett högintressant seminarieprogram, närheten till GastroNord, mingel och fest, tillsammans med spännande arrangemang anordnade av sponsorer, partners och utställare erbjuder Lounge Expo en totalupplevelse för både utställare och besökare.
Välkommen att ställa ut på Lounge Expo 2020!

PRODUKTOMRÅDEN PÅ MÄSSAN

• Inredning och byggnationer • Hotellrumsinredning • Konferensinredning och AV-utrustning • Teknik och system för hotell • Distributionskanaler och marknadsföring • Våtrumsutrustning • Säkerhet och skydd • IT- och nätverkslösningar • SPA- och gymprodukter • Miljö och hållbarhetslösningar • Housekeeping • Arkitekt- och konsulttjänster • Bemanning • Partnerships och franchiselösningar • Övrigt

KRAFTFULL EXPONERING

Lounge Expo blir föremål för en bred och omfattande marknadsföring bl.a. genom vår mediapartner, tidningen Hotell och Restaurang. Lounge Expo får egen hemsida, aktiviteter i sociala medier, löpande pressreleaser och nyhetsbrev, print och bannerannonsering i berörd press i Sverige och övriga Norden. Som utställare erhåller du digitalt inbjudningsmaterial för att bjuda in dina egna kunder. Tillsammans ska vi skapa uppmärksamhet och intresse inför mässan 2020.

Säkerhet är  vår prioritet

Våra utställares och besökares säkerhet är av högsta prioritet för BraMässor och vi samarbetar löpande med lokala myndigheter. Vi följer myndigheternas uppdateringar angående det nya coronaviruset Covid-19 samt följer givetvis även deras rekommendationer. 

Safety is our priority

The safety of our exhibitors and visitors is of the highest priority for BraMässor and we work continuously with local authorities. We comply with the authorities’ updates on the new coronavirus Covid-19 and of course also follow their recommendations.