LOUNGE Stage


2 april 

11.00

KeyNote 1. The Future of Travel – Expedia Group innovating beyond distribution

“Technology is playing a bigger and bigger role in how business is conducted and how we go about our daily lives. We’ve seen the rate at which technology is changing our world accelerating. It’s taking less and less time for new technology to penetrate our lifestyle. With today’s rate of change and the accelerated speed of technology adoption, we all need to think about how we can innovate to keep up with our customers’ ever changing needs. Realizing the costliness and complexity of navigating the lodging industry, in Expedia Group we’ve spent a lot of time examining how we can help make the travel industry more efficient. We’ve since developed a series of bespoke products to meet these needs of hoteliers and travel partners.”

Talare: Björn Vöhl/ Senior Director Expedia Group 

   

11.30

KeyNote 2. Facebook - din viktigaste säljkanal!

Hör mer om hur du kan använda Facebook i din försäljning och marknadsföring från en av företagets experter.
Talare: Jan Starcke/ Facebook

12.15

Talent Management på nya villkor – Trender i en arbetsmarknad i förändring 

Vi står mitt i en arbetsmarknad i konstant förändring, inom många olika områden.
Idag krävs ett betydligt mer strategiskt synsätt på medarbetare och kompetensförsörjning. Vi bör ställa oss frågan, vilken kapacitet, kompetens och kultur behöver vi för att nå våra mål för lönsamhet och tillväxt?

En väl genomarbetad Talent Management strategi är idag ett måste för ett företag som långsiktigt vill behålla sina talanger och använda sig av GIG:are på ett effektivt sätt, när så behövs. Så hur följer vi med i förändringen som sker och vilka trender behöver vi hålla koll på inför framtiden för att få en skillnad för både ditt varumärke och affären?
 
Välkommen till ett seminarium, i samarbete med Urvalet Executive AB, där vi tillsammans med Alex Tidgård från Assessio bringar klarhet i bland annat ovan frågeställningar.

Talare: Alex Tidgård/Assessio
Värd: Urvalet Executive och gäster

   

14.15

Mingla med experterna från diskussionspanelen

Plats: Inne på Expedia Group Lounge monternummer: C04:18

14.15

Hotel punkt två – eller tre snart?

Här får vi en spännande framtidsbild av hur hotellen med hjälp av ny teknik och nya tjänster kan komma att se ut och fungera inom bara några år. Några är redan där! Hur möts teknik, design och människa för att skapa bästa möjliga resultat. Lyssna på Nadia Tolstoy, partner och inredningsarkitekt på arkitektbyrån Tengbom. 

Talare: Nadia Tolstoy Partner/ Inredningsarkitekt på Arkitektbyrån Tengbom.